Vaba d.d. banka Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1
42000 Varaždin
tel: +385 42 659-400
faks: +385 42 659-401
Poslovni račun broj:
2489004-1006755391
IBAN: HR77 2489 0041 0067 5539 1
Matični broj: 0675539
OIB: 38182927268
SWIFT (BIC):VBVZHR22
   

Krediti

Banka odobrava nenamjenske i namjenske gotovinske kredite svim građanima Republike Hrvatske koji zadovoljavaju propisanim uvjetima o kreditnoj sposobnosti.

Ugovoreni iznos kredita se prenosi na tekući račun ili  drugi račun korisnika kredita u Vaba d.d. banci Varaždin, ukoliko se radi o nenamjenskom kreditu.

Uvjeti kreditiranja utvrđuju se za svaku vrstu kredita posebno, kao i sukladno statusu klijenta u banci.

Ukoliko je kamatna stopa na kredit promjenjiva, sastavljena je od fiksnog i promjenjivog (varijabilnog) dijela. Promjenjivi dio kamatne stope je iznos koji odgovara Nacionalnoj referentnoj stopi prosječnog troška financiranja bankovnog sektora za depozite fizičkih osoba za razdoblje od šest mjeseci (dalje: 6M NRS1). 6M NRS1 se javno objavljuje na web stranici www.hub.hr/NRS te web stranici Banke www.vaba.hr, a dostupan je i u svim poslovnicama Banke. Banka usklađuje kamatne stope sa promjenama šestomjesečnim NRS1 svakih šest mjeseci (referentno razdoblje), te se, temeljem toga promijenjene kamatne stope, primjenjuju počevši od 01. siječnja odnosno 01. srpnja svake godine.
Banka se obvezuje obavijestiti Korisnika kredita o svakoj promjeni kamatne stope, najmanje 15 (slovima: petnaest) dana prije njene primjene. U slučaju povećanja kamatne stope, Korisnik kredita ima pravo, u roku od tri mjeseca, od primitka te obavijesti, prijevremeno vratiti kredit bez plaćanja bilo kakve naknade Banci.
Detaljnije informacije o metodologiji i razdobljima usklade kamatnih stopa po kreditima sadržane su u Načelima za utvrđivanje promjenjivih kamatnih stopa po kreditima građana (potrošača), koja su javno dostupna u poslovnicama Banke.

Kod kredita uz valutnu klauzulu sve isplate i uplate kredita obavljaju se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan isplate, odnosno plaćanja. Kretanje tečaja kod kredita uz valutnu kaluzulu predstavlja rizik, a kretanje tečaja možete pratiti na www.vaba.hr.

Visina naknada i troškova za vrijeme trajanja Ugovora o kreditu može se mijenjati sukladno Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa za depozite građana i promjene naknada za usluge, koja su javno dostupna u poslovnicama Banke.

Korisnik kredita može, uz pisanu obavijest Banci, izvršiti prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu kredita, uz plaćanje naknade propisane Odlukom o naknadama za bankarske usluge, osim u slučaju povećanja ugovorene kamatne stope, kada Korisnik ima pravo, u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti o povećanju, prijevremeno vratiti kredit bez plaćanja bilo kakve naknade Banci.
 

Dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti

Opći uvjeti poslovanja Vaba d.d. banke Varaždin za kreditno poslovanje s građanima

Opći uvjeti poslovanja Vaba d.d. banke Varaždin za kreditno poslovanje s građanima - važeći od 01.04.2015

Zahtjev za kredit-dužnik
Zahtjev za kredit-sudužnik/jamac  
 

Tečajevi za devize - 31.3.2015        
17,12387,30847,4892
17,58407,64467,7040
110,163410,456310,6846
16,86697,05037,2191

Detaljnija tečajna lista